Disclaimer

DISCLAIMER 

Pro Consul B.V. (Kamer van Koophandel: 62966804), verleent u hierbij toegang tot haar dienstenplatform op www.marengo.nl (“de Website”) en nodigt u uit de aangeboden diensten van Marengo af te nemen.  

Beperkte aansprakelijkheid 

Smart Guard brengt op haar platform Marengo vraag en aanbod bij elkaar. U kunt als particulier een hulvraag posten en een dienstverlener kan deze onder eigen titel en eigen verantwoordelijkheid in behandeling nemen. Deze diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid door Smart Guard B.V. 

Smart Guard B.V. spant zich in om de inhoud van haar Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is

Smart Guard B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Smart Guard B.V. 

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Smart Guard B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Smart Guard  B.V

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Smart Guard B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

nl_NL