Privacy Statement

 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING MARENGO

Het platform Marengo is een product van Pro Consul B.V. te Bosschenhoofd. . 

Dit is de privacyverklaring van Marengo. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons? Neem dan contact met ons op.

Verwerkingsverantwoordelijke
Op het platform Marengo voert u persoonsgegevens in teneinde via het Platform een dienst of product af te kunnen afnemen in de vorm van een advies, diagnose of behandelplan. Deze gegevens worden door de Dierenarts die u van deze dienst voorziet gevraagd en gebruikt. Deze beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De dierenarts is aanzien van u als consument ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Verwerker
Dierenartsen verstrekken u op dit platform concrete adviezen, diagnoses en behandelplannen, naar aanleiding van een concrete hulpvraag die u formuleerde terzake de gezondheid van uw huisdier.  Wij zijn daarom ‘verwerker’ van persoonsgegevens op dit platform. Dit houdt in dat wij ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Wij raden aan om de privacyverklaring te lezen van deze clubs.

Wat verzamelen we en waarom?

Om gevraagde diensten te kunnen verlenen of een overeenkomst met jou uit te voeren
Voor het verrichten van onze dienstverlening of het uitvoeren van een overeenkomst kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • (mobiel) telefoonnummer
 • Alle gegevens om te kunnen betalen of een betaling te kunnen ontvangen, waaronder het IBAN nummer;

Voornoemde persoonsgegevens verwerken wij om de door u van ons verlangde dienst te kunnen verlenen. Deze verkrijgen wij van u op uw eigen initiatief, door gebruik te maken van de website en het inrichten van uw account binnen de Marengo applicatie.

De aard van uw bezoek aan deze website bepaalt welke informatie van u wordt gevraagd. Voor zover dat het beantwoorden van een concrete hulpvraag omtrent de gezondheid van uw huisdier betreft wordt een selectie van deze informatie verstrekt aan de dienstverlener en geeft u daarmee uw instemming. 

Wij verzamelen uw gegevens om:

 • Met u te kunnen communiceren, en daarmee:
  • De dierenarts in staat te stellen een concreet en compleet beeld te kunnen verkrijgen van de hulpvraag die u heeft;
  • Een advies, diagnose of behandelplan te kunnen (laten) verstrekken aan u;
 • De overeenkomst tot dienstverlening met u te kunnen vastleggen en na te komen;
 • De vergoeding de u verschuldigd bent met deze dienst te kunnen incasseren;
 • Uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren en u beter van dienst te kunnen zijn;
 • Algemene product- en dienstontwikkeling;
 • Voor het doen van commerciële aanbiedingen, verzenden van nieuwsbrieven, events en promotieacties die voor u interessant kunnen zijn en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening, verstrekken van relatiegeschenken;

Nieuwsbrief
Wij gebruiken contactgegevens (naam en e-mailadres) van onze klanten voor het versturen van servicemails en het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en aanbiedingen. U kunt zich voor de mails met commerciële informatie altijd afmelden of uw voorkeuren instellen door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een mail te sturen naar info@marengo-vet.com. Wij gebruiken uw contactgegevens tot maximaal vijf jaar na het sluiten van het dossier dat wij voor u hebben behandeld. Wij gebruiken contactgegevens (naam en e-mailadres) van andere relaties dan onze cliënten voor het versturen van nieuwsbrieven alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de afmeldmogelijkheid te  gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een mail te sturen aan info@marengo-vet.com.

 

Contactformulier
Verder worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt indien u via het contactformulier op deze website of per mail vragen stelt aan een van onze medewerkers of anderszins contact met ons opneemt. Wij verwerken daarvoor contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en (zakelijk) adres), het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragen te beantwoorden. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, aangezien we graag uw vragen beantwoorden. We bewaren deze gegevens totdat wij uw bericht hebben gemarkeerd als ‘afgehandeld’, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten (bijvoorbeeld omdat wij een overeenkomst hebben gesloten).

Sollicitatie
Als u per e-mail solliciteert en/of reageert op specifieke vacatures verwerken wij uw gegevens. Gegevens die u zelf aan ons verstrekt in een motivatiebrief, CV en/of andere documenten zoals contactgegevens, foto, burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteplaats, opleidingsgegevens, werkervaring, nevenactiviteiten, vaardigheden en hobby’s verwerken wij in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een sollicitant voor een functie die vacant is of kan komen bij ons. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw sollicitatie of aanmelding te behandelen en daarover met u te communiceren. Tevens worden deze gegevens bewaard voor de afhandeling van de eventueel door de sollicitant gemaakte onkosten, de interne controle en de bedrijfsbeveiliging, de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.

Wij wijzen u erop geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen van het door u verstrekte CV. Denk dan vooral aan uw BSN, gegevens over uw afkomst en/of gezondheid. Desondanks kan het voorkomen dat dergelijke door u op vrijwillige basis verstrekte gegevens door ons verwerkt worden. Wij zorgen er voor dat alleen die personen toegang hebben tot deze gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

De verwerking van uw sollicitatiegegevens is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven voor ons bedrijf.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen onze organisatie of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. Wij zullen geen gegevens verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

Wij bewaren de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft dan worden de gegevens van de betreffende sollicitant gedurende één jaar bewaard. Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: info@marengo-vet.com. Indien de sollicitant geen toestemming geeft, zullen de gegevens van de afgewezen sollicitant vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. In het geval een sollicitant wordt aangenomen, dan worden de gegevens bewaard in het personeelsdossier van de sollicitant.

Om statistieken bij te houden
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf. Met deze statistieken verbeteren wij ons bedrijf om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • IP-adres
 • Geslacht
 • Leeftijd

De grondslagen voor dit doel zijn: gerechtvaardigde belangen, toestemming. Wij bewaren deze informatie gedurende één jaar. Na deze termijn kunnen wij de gegevens wel anonimiseren, zodat het geen persoonsgegevens meer zijn in de zin van de AVG. Anonieme statistische gegevens kunnen wij langer bewaren. 

Om een profiel over jou op te stellen

Wij vragen je een profiel op het Platform in te richten om een gerichte hulpvraag te kunnen stellen en de dienstverlener optimaal te kunnen informeren. Ook maken we een profiel van je met behulp van de aangeleverde persoonsgegevens, om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • E-mailadres
 • Geslacht
 • IP-adres

De grondslag voor dit doel is: toestemming. Wij bewaren deze informatie, voor één jaar.

Om gerichte advertenties te kunnen tonen

Ons bedrijf vertoont advertenties. Wij kijken of mensen deze leuk vinden, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

De grondslagen voor dit doel zijn: gerechtvaardigde belangen, toestemming. Wij bewaren de gegevens 12 maanden

Hiervoor zijn verschillende doelen genoemd waarvoor wij persoonsgegevens van jou kunnen verwerken. Ook zijn er verschillende soorten persoonsgegevens genoemd die wij van jou kunnen verwerken.

Deze opsomming van persoonsgegevens betekent niet dat wij altijd om al deze persoonsgegevens vragen. Wij houden hierbij de beginselen van gegevensverwerking aan zoals bedoeld in artikel 5 AVG. Eén van die beginselen is ‘minimale gegevensverwerking’ wat inhoudt dat wij alleen de gegevens verzamelen die nodig zijn voor het specifieke doel. 

Statistieken
Op onze websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op hoe derden jouw persoonsgegevens verwerken.

Bewaartermijnen
Hiervoor zijn specifieke bewaartermijnen genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd. Dergelijke (wettelijke) bewaarperiodes kunnen wijzigen.

De genoemde bewaartermijnen gelden niet in het geval er op ons een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Cookies
Onze websites gebruiken cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw elektronische apparaat (computer, laptop, tablet, smartphone) worden geplaatst wanneer jij een webpagina bezoekt.

Wanneer een cookie op uw elektronische apparaat wordt geplaatst, kan uw elektronische apparaat worden herkend en kan informatie worden verzameld.

Wat doen cookies?

Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites goed werken.

Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over onze websites en helpen de websites te verbeteren.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Statistische cookies
Deze cookies brengen het gebruik van en interactie met onze websites in kaart en helpen de websites te verbeteren.

Tracking/marketing cookies
Deze cookies stellen ons in staat om jouw gedrag op onze websites en op internet te volgen. Op basis hiervan kunnen wij jou op jou afgestemde berichten tonen, zoals speciale aanbiedingen

Cookies toestaan, wijzigen of verwijderen

Sommige cookies verzamelen persoonsgegevens. Daarom moeten wij voor sommige cookies jouw toestemming vragen voordat de cookies worden geplaatst en worden uitgelezen. Hierover staat in de cookieverklaringen op onze websites meer.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functionaliteiten van onze websites werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun Cookieverklaringen.

Met welke externe partijen delen wij uw gegevens?

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derde partijen.
Wel kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

 • Ondernemingen die deel uitmaken van Marengo.
 • Dienstverleners die door Marengo zijn ingeschakeld om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren, de `verwerker´;
 • andere partijen zoals overheidsinstellingen, gerechten en toezichthouders die een wettelijke verplichting opleggen.

Wij verstekken jouw persoonsgegevens niet aan andere (categorieën) van ontvangers, tenzij dit noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit privacy statement genoemde doeleinden, wanneer op ons een wettelijke verplichting rust of wanneer jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

Alle ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens verstrekken, zijn verplicht jouw persoonsgegevens geheim te houden en goed te beveiligen. Als deze partijen worden aangemerkt als “verwerkers” in de zin van de AVG, sluiten wij met deze ontvangers verwerkersovereenkomsten.

Waar worden de persoonsgegevens door ons opgeslagen?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen binnen de EER. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, dragen wij zorg voor passende waarborgen om zo veel mogelijk te garanderen dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende regelgeving binnen de EER.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Zo maken wij gebruik van een https-website. Dit is te herkennen aan een slotje en https:// in de URL. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die u invult in het contactformulier versleuteld worden verstuurd. Ook hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met derden , zoals de partij die onze website host.

Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Opsomming! 

 

Jouw rechten
Je hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat wij daarmee doen
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken hebben
 • Het laten corrigeren van fouten of het aanpassen van persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”)
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij (“het recht op dataportabiliteit”)
 • Intrekken van toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen om aanvullende informatie verzoeken om jouw identiteit te controleren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd met maximaal twee maanden om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek informeren.

Het kan zijn dat wij niet (volledig) aan jouw verzoek(en) kunnen of mogen voldoen. Als wij jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen, zullen wij jou hierover informeren.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken kun je een e-mail sturen naar contact@marengo-vet.com. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je. Als onze klachtenbehandeling niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je jouw klacht indienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Pro Consul BV, h.o.d.n. ´Marengo´  is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit zijn onze gegevens:


Pro Consul BV
E-mailadres: info@marengo-vet.com
Telefoon: +31 (0)……….. .
KvK nummer: 62966804

***
Wij wijzigingen deze privacyverklaring van tijd tot tijd. De meest recente verklaring kun je vinden op de website van de Marengo. Deze versie is van: X  maart 2023

 

nl_NL